Google
 
maslowski.pl
O MNIE
BADANIA OPERACYJNE
- zadania
- nauka
- konkurs
- literatura
KOLARSTWO
- Giro 2004
- Giro 2005
- Giro 2006
- TdF 2004
- TdF 2005
- TdF 2006
- TdF 2007

POCZTA NA maslowski.pl
DOWNLOAD
maslowski.pl > badania operacyjne > zadania > zadanie 1

Zadania z BADAŃ OPERACYJNYCHZadanie 1 - poziom podstawowy

Firma X w ramach umowy kooperacyjnej dostarcza firmie Y trzy detale ABC. Detale można produkować na jednej maszynie M. W tabeli podano wydajność maszyny [szt/h] i maksymalny czas pracy maszyny [h], jednostkowe zużycie materiałów: S1 i S2 na poszczególne detale [kg/szt], ich zasoby [tona] oraz warunki dostaw detali do firmy Y [szt].


DetalWydajność maszyny MZużycie S1Zużycie S2Min dostawa do firmy YMax dostawa do firmy Y
A452500-
B5535001000
C23415002000
Zasoby:10001020--


Koszt jednostki materiału S1 wynosci 5 zł, a S2 10 zł. Jedna godzina pracy maszyny kosztuje 40 zł. Ceny zbytu detali wynoszą odpowiednio: A - 70 zł/szt, B - 80 zł/szt i C - 85 zł/szt. Istnieje możliwość nabycia przez firmę X detali B i C od innych producentów. Jednostkowe koszt zakupu wynoszą odpowiednio: detal B - 70 zł/szt, detal C - 70 zł/szt.

Jaka powinna być polityka gospodarcza firmy X, aby osiągnęła ona maksymalny zysk?
Get Firefox! statystyka