Google
 
maslowski.pl
O MNIE
BADANIA OPERACYJNE
- zadania
- nauka
- konkurs
- literatura
KOLARSTWO
- Giro 2004
- Giro 2005
- Giro 2006
- TdF 2004
- TdF 2005
- TdF 2006
- TdF 2007

POCZTA NA maslowski.pl
DOWNLOAD
maslowski.pl > badania operacyjne > zadania > zadanie 4

Zadania z BADAŃ OPERACYJNYCHZadanie 4 - poziom średniozaawansowany (zadanie pochodzi ze strony dr Mieczysława Rymarczyka)

Firma opracowuje plan produkcji jednego wyrobu na kolejne 4 kwartały roku. Wiadomo, że:
 • Stan magazynu na początku I kwartału wynosi 100 sztuk wyrobu
 • Dział marketingu przygotował prognozę sprzedaży wraz z oceną możliwych odchyleń, co podaje tabela:


 • IIIIIIIV
  Prognoza sprzedaży80010006001000
  Błąd prognozy20%10%10%25%


 • Maksymalne miesięczne zdolności produkcyjne zakładu wynoszą 500 sztuk wyrobu, ale w miesiącach letnich (lipiec i sierpień) spadają o 50%
 • Planowana cena sprzedaży wynosi 100 zł za sztukę, a koszt magazynowania jest zależny od stanu magazynu na początku kwartału i wynosi 7 zł od sztuki
 • Pojemność magazynu pozwala na składowanie do 500 sztuk wyrobu
 • Zakłada się, że należy utrzymać minimalny stan magazynowy na końcu kwartału na poziomie 50 sztuk
Ułóż plan produkcji na 4 kwartały roku (według strategii optymisty), by planowany dochód był maksymalny.
Get Firefox! statystyka